เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา อควาได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Private View นิทรรศการ "ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา" ชุดที่ 2 จึงขอเอามาเล่าให้ทุกคนได้อ่านกันครับ